User Name  Password
Today | Join | Member | Search | Who's On | Chat Room | Help | Shop | Sign In | | | | | Follow Aimoo_Com on Twitter
Title: MALIGAYANG KAARAWAN
Hop to: 
Views:1441     
New Topic New Poll
<<Previous ThreadNext Thread>>
Page 1 / 1    
AuthorComment
Matanglawin
 Author    Rank:none
Score: 100
Posts: 20
From: Philippines

(Date Posted:05/01/2009 12:14:26)
Share to: Facebook Twitter MSN linkedin google yahoo

Sa iyong kaarawan, mahal kong kaibigan;

Ay di sinasadyang aking makaligtaan;

Mula nang maalala petsa ng kapanganakan;

Nasok na sa isip ang pagbating tangan.

 

Kayraming kaibigan ang sa iyo ay nagpugay;

Buong pusong pagbati nila sa iyo inialay;

Isang ngalan ang sa aking mata’y di mawalay;

Maigsi ngunit lubos ang pagbati niyang tunay.

 

Di na ipinagtaka na sa pook-sapot magkita;

Mga totoong tao at kaibigang talaga;

Lihis ang sapantahang ito’y “state run” kumbaga;

Bagkus SAHSAA website ay tunay na PANGPAMILYA!

 

Ang sa aking dalangin ay wastong kaganapan;

Ng lahat ng ‘yong mithiin at pangarap na tanan;

Ibayong sipag sa trabaho’t kalusuga’y pag-ingatan;

At nawa’y lagi kang pagpalain ng Poong may lalang.

 

Kaibigang Alamid…I know you are past, but not old. Life may begin at 40 as the saying goes, but always remember that 50… is the new 40!

Maligayang Kaarawan kaibigan. Enjoy the island while you can, not everyone has the chance to experience what you have at hand.

Badong

usertype:6
kwago
Share to: Facebook Twitter MSN linkedin google yahoo 1# Rank:none
Score:90
Posts:18
From: USA

Re:MALIGAYANG KAARAWAN
(Date Posted:05/02/2009 06:31:46)

Maligayang pagbati sa iyong kaarawan Alamid.
usertype:6 tt= 0
<<Previous ThreadNext Thread>>
Page 1 / 1    
New Topic New Poll
Sign Up | Create | About Us | SiteMap | Features | Forums | Show Off | Faq | Help
Copyright © 2000-2015 Aimoo Free Forum All rights reserved.

Get cheapest China Wholesale,  China Wholesale Supplier,  to be a retailer is easy now.
LUFFY LUFFY LUFFY LUFFY
LUFFY LUFFY LUFFY LUFFY LUFFY LUFFY LUFFY